Online gallery

Een online galerij, te bezoeken via de website van TL. Daarbij horen alle facetten van een gewone galerij. werken kunne gezien en gekocht worden. we willen vooral digitale kunst tonen. Deze rechtstreeks op een andere drager kopen (doek of papier) zou afbreuk doen aan het werk en de oorsprong ervan.