Woorddans
2015

We hadden het idee een mooi dynamisch woordfestival op poten te zetten. Met interactie waar de luisteraar inspraak heeft. Het begint met een voorronde waarin een viertal woordkunstenaars het tegen elkaar opnemen. Het publiek bepaalt wie doorgaat naar de volgende ronde. Zo blijft het een boeiend gebeuren, neigend naar een competitie.

Verder gingen we op zoek naar een titel voor het evenement. Met de krachtige Nederlandse term 'Woord' hadden we een startpunt. Om de dynamiek in de woorden van de poëten aan te tonen kwamen we bij 'dans'. Dit om te benadrukken dat woordkunst meer is dan een statisch gebeuren. Met slam poetry is er een hele stroming die aan het floreren is op deze gedachte. Ze brengen teksten die het midden houden tussen klassieke poëzie en rap, er zit een flow in. De naam 'Woorddans' was hierbij geboren.

Door 'dans' letterlijk te nemen kreeg het festival een nieuwe wending in ons hoofd. Een ideale afwisseling met de woordkunstenaars leken ons dansers en performers. We wisselen de teksten af met eerder op visueel gerichte performance. En deze ook dynamisch laten verlopen doordat de kijker terug kan stemmen voor hun favoriet.